Selasa, 03 April 2012

Al-Qiyadah Ahmad Mushaddeq = Aliran Sesat

Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah Aliran Isa Bugis Masa Kini
Oleh : Abu Salma Mohamad Fachrurozi

Alhamdulillah, kita telah tahu kesesatan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, menurut saya mereka adalah reinkarnasi dari ajaran Isa Bugis yang dahulu saya pernah belajar dan masuk ke dalam jamaahnya.
Di antara  kesamaan yang menunjukkan bahwa Al-Qiyadah adalah penerus Isa Bugis adalah :

1.     Menyebut kaum muslimin yang mempelajari kitab-kitab hadits adalah ahlul kitab
2.      Manusia dibedakan menjadi dua kelompok mu’min dan kafir/musyrik
·    Orang mu’min yaitu orang-orang yang  mengakui ajaran dan kerasulan/kepemimpinan mereka.
·    Orang kafir/musyrik orang di luar mereka.
3.      Menafsirkan ayat Al-Qur`an dengan ayat yang lain (ayatin bayinatin), meninggalkan hadits dan perkataan para sahabat dan para ulama tabiin.


4.      Masa sekarang sebelum tegak khilafah bagi mereka adalah masa makiyah, sehingga tidak berlaku syariat sholat lima waktu, puasa dll. Kewajiban sekarang bagi mereka adalah bangun malam dengan berdalil surat  Al-Muzzammil yang artinya :
[73.1] Hai orang yang berselimut (Muhammad),
[73.2] bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),
[73.3] (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit,
[73.4] atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan. 
[73.5] Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
[73.6] Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
[73.7] Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
[73.8] Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. 
5.      Tauhid pada mereka adalah tauhid Rububiyah dan hakimiyah. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah dan satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna (Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa sifat)
Dalam kondisi seperti ini sudah pasti hati mereka gersang, tidak punya penyandaran diri ketika mengalami kesulitan-kesulitan hidup karena pada mereka tidak diajarkan tawakal, khauf, shabar, percaya dengan takdir allah dan semua amalan-amalan hati.
Mereka meyakini Al-Qur`an bukan untuk membicarakan Zat Allah akan tetapi untuk digunakan untuk hukum diantara manusia belaka. 
6.      Dan masih banyak kesesatan-kesesatan yang saya ketahui dari ajaran Isa Bugis yang Insya Allah ada pada Al-Qiyadah Al-Islamiyah, namun cukup hal di atas sebagai bukti dan warning bagi kaum muslimin dari kesesatan mereka.
Karena bahayanya ajaran ini dihimbau kepada seluruh kaum muslimin terutama penguasanya untuk mengantisipasi gerakan sesat ini.
untuk mengetahui kebodohan mereka klik berikut :
1. http://abasalma.wordpress.com/2007/08/01/petunjuk-untuk-al-qiyadah-al-islamiyah-sesat/
2. http://abasalma.wordpress.com/2007/07/30/pemurtadan-di-balik-al-qiyadah-al-islamiyah/
Baca artikel tersebut dengan hati-hati terkhusus komentar-komentar mereka, maka Insya Allah anda akan mengetahui kesesatan mereka.
Sekali lagi hati-hati jangan sampai anda malah terkena syubhat mereka dan masuk menjadi kelompoknya.
Dengan adanya kelompok ini, sudah semestinya diambil pelajaran oleh aktifis dakwah  yang senantiasa  menjelek-jelekkan duat salafyah, karena mereka (duat salafyah) berupaya mengungkap dan membantah kelompok-kelompok menyimpang untuk menjaga kemurnian agama Islam. Saya bertanya kepada aktifis dakwah yang menjunjung tinggi persatuan, Akankah kita memaklumi kesesatan mereka ?Akankah kita gunakan slogan : Kita bekerja sama dalam hal yang disepakati dan saling memaklumi dalam perkara-perkara yang berbeda /diperselisihkan ?

2 komentar:

 1. sayangnya anda & para penulis referensi yang anda gunakan tidak melampirkan bukti-bukti berupa buku2 atau berbagai karya tulis yang pernah di karang ISA BUGIS sebagai bukti otentik bahwa ISA BUGIS pernah menyatakan hal2 seperti yg anda & mereka tuduhkan, para penulis menuduh berangkat dari kesimpulan2 yg asumtif & subjektif, sehingga tidak bernilai valid barang sedikit pun!

  blog ini :

  http://ahmadhaes.wordpress.com/author/ahmadhaes/

  adalah merupakan blog yang di tulis oleh salah seorang yang pernah belajar al quran pada ISA BUGIS, di sana terdapat 400 artikel lebih yang sebagian besar isi, ide, konsep & pemikiran artikel2nya di pengaruhi oleh materi yang pernah di ajarkan oleh ISA BUGIS.

  silahkan di baca dengan hati & pikiran yang jernih tanpa ada syak wasangka, apriori, asumsi negatif & subjektif, kemudian bandingkan dengan yg anda tuduhkan! kalo perlu koreksi secara objektif! jadi al quran sebagai ukuran ke-objektifan-nya.

  terima kasih.

  BalasHapus
 2. http://antimillahabraham.blogspot.com/

  BalasHapus